Leveringsvoorwaarden en definities

Attentie

Extra Cadeau artikelen:

Door vertragingen bij onze logistieke pakket partners kan het zijn dat de bezorging van extra cadeauartikelen vertraging oploopt. Mogelijk worden deze extra cadeau artikelen zoals, Champagne, Chocolade Truffels, Fruitmanden, Whiskey, Bier en Rituals pakketten dan ook rechtstreeks naar de ontvanger verstuurt.


Op al onze leveringen de Algemene voorwaarden van het Webshop keurmerk van toepassing, daarnaast zij ook onze aanvullende voorwaarden van toepassing.

Alle informatie welke nodig is om uw order te kunnen uitvoeren, word vertrouwelijk behandeld, en wordt behandeld zoals is beschreven in ons Privacy statement. Neemt u gerust contact met ons op voor al uw vragen en of suggesties. Wij bedanken u voor uw vertrouwen. 

AANVULLENDE VOORWAARDEN

Aanvullende Voorwaarden A&A Artistics BV | Flowers.nl gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van de Stichting webshop Keurmerk

Deze aanvullende voorwaarden treden in werking per 1 november 2013.

HERROEPINGRECHT

Aangezien de producten van A&A Artistics snel (kunnen) bederven / verouderen is het herroepingrecht uitgesloten, conform artikel 8.2.d. van de hierboven genoemde Algemene Voorwaarden.

Alle op de website of in de order bevestiging genoemde prijzen, specificaties en afmetingen zijn onder voorbehoud zijn van typefouten.

BEVESTIGING BESTELLEN

Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van de bestelprocedure, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden,  het kiezen van een betaalmethode en de melding op het scherm dat de bestelling is geplaatst, gevolgd door een bevestiging e-mail naar het ingevulde e-mailadres. In deze e-mail staat het ordernummer vermeld.

BEZORGADRES

De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van het bezorg adres alsmede van het gebruikte e-mailadres. Alle orders worden d.m.v postcode en huisnummer verwerkt. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van een verkeerde postcode. Het is niet gebruikelijk in Nederland dat ontvangers tekenen voor de ontvangst van bloemen. 

Klant gaat akkoord met aflevering bij een van de buren in het geval ontvanger niet thuis is of reageert op aanbellen door de bezorger. De ontvanger zal dan zelf de producten bij de buren zal ophalen. Of indien de bestelling niet bij de buren kon worden afgegeven zal de ontvanger de bestelling afhalen bij de bloemist of de pickup locatie van de pakket dienst. 

Bij leveringen in ziekenhuizen, bij bedrijven of op campings in het niet mogelijk de bestellingen persoonlijk aan de ontvanger te overhandigen. De bestellingen worden dan bij de receptie afgegeven welke voor verdere distributie of contact met de ontvanger zorgt.

WIJZIGINGEN

Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden, krijgt u daar tijdens kantooruren zo snel mogelijk bericht over. Wijzigingen kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven, zie contact gegevens op deze website.

Aan de opmerkingen door de consument geplaatst in het order formulier kunnen geen rechten worden ontleent.

ANNULEREN

Na het sluiten van de overeenkomst is annuleren alleen nog mogelijk bij bestellingen met een afleveradres binnen Nederland en tenminste 24 uur voor de afleverdatum. Een annulering kan uitsluitend per email worden doorgegeven tijdens kantooruren, zie contact gegevens. Annuleringskosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 7,95.

Annulering of volledige terugbetaling van de bestelling is niet mogelijk nadat de leveringspogingen zijn ondernomen.

OVERMACHT

A&A Artistics BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.

Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen verstaan.

Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan A&A Artistics BV de verplichtingen opschorten.

LEVERING

Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en feestdagen.

Wij trachten doen er alles aan bestelling waar mogelijk compleet in 1 zending bij het bezorgadres te laten bezorgen het kan echter voorkomen dat i.v.m. voorraad issues of door het bestellen na een deadline dat uw bestelling in afzonderlijke zendingen bezorgd zal worden. 

Leveringsdatum en bezorgmoment zijn altijd onder voorbehoudt.

Voor bezorgen tijdens de rondom de feestdagen gelden afwijkende leverings en bezorgtijden, klik hier voor meer informatie

Dankzij een unieke distributie netwerk is het mogelijk om binnen een aantal uren uw bezorging af te leveren! Bezorgingen voor dezelfde dag alleen worden gegarandeerd indien u voldoet aan de volgende condities: Uw order moet voor 13:00 uur (C.E.T) bij ons binnen zijn. (voor order binnen Nederland) Bezorgingen op zondag en feestdagen zijn niet mogelijk . Voor speciale orders of vragen, neemt u dan contact met ons op. Sales@flowers.nl

Aan het door ons aan de klant gratis aangeboden track & Trace systeem kunnen door de klant geen rechten worden ontleent.

KLACHTENPROCEDURE

De klachtenprocedure staat vermeld op www.flowers.nl Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij de bloemist die het boeket leverde en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar sales@flowers.nl  o.v.v. ‘kwaliteitsklacht.

Voor alle klachten geldt dat de klant deze uiterlijk binnen 14 dagen na de afgesproken bezorgdatum schriftelijk bij wecare@flowers.nl heeft ingediend.

GARANTIE

A&A Artistics BV biedt de consument op het geleverde 7 (zeven) dagen vers- c.q. vaasgarantie.

Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het geleverde voor andere doelen is gebruikt of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk is. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij de bloemist die het boeket leverde en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar sales@flowers.nl o.v.v. ‘kwaliteitsklacht’.

BETALEN

 

Bestellingen via de elektronische weg kunnen met iDeal,Paypal en creditcard worden betaald.

PRIVACY STATEMENT

Het privacy reglement staat vermeld op www.flowers.nl

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle door A&A Artistics BV afgebeelde dan wel geplaatste teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of in licentie bij A&A Artistics BV en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is niet toegestaan voornoemde te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren of (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van A&A Artistics BV.